محصولات ما

محصولات پر طرفدار ما در این لیست برای خرید سریعتر جمع آوری شده است

75,000/ماه
Wordpress Hosting

سرور پایه

برای مصارف ابتدایی

 • Fully Customized Servers
 • 1 GB RAM
 • 1 High Speed CPU
 • 30 GB HDD
 • 200 GB Traffic
156,000/ماه
Wordpress Hosting

سرور پایه

برای مصارف ابتدایی

 • Fully Customized Servers
 • 2 GB RAM
 • 2 High Speed CPU
 • 50 GB HDD
 • 300 GB Traffic
291,000/ماه
Wordpress Hosting

سرور پایه

برای مصارف متوسط

 • Fully Customized Servers
 • 4 GB RAM
 • 2 High Speed CPU
 • 100 GB HDD
 • 400 GB Traffic
670,000/ماه
Wordpress Hosting

سرور پایه

برای مصارف حرفه ای

 • Fully Customized Servers
 • 8 GB RAM
 • 4 High Speed CPU
 • 200 GB HDD
 • 1 TB Traffic